IDP Travel

NƠI TRỌN VẸN NIỀM TIN

Du lịch miền Trung

   
 

IDP Travel chuyên thiết kế, tổ chức các chương trình du lich, tour du lịch trong nước và quốc tế.

Du lịch Biển Hải Tiến - Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng

Du lịch Biển Hải Tiến - Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng

Du lịch Biển Hải Tiến - Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá tour: 1780000

Xem chi tiết
Du lịch Biển Hải Tiến Hoằng Hóa

Du lịch Biển Hải Tiến Hoằng Hóa

Du lịch Biển Hải Tiến Hoằng Hóa

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá tour: 1260000

Xem chi tiết
Du lịch Quảng Bình Viếng Mộ Đại Tướng

Du lịch Quảng Bình Viếng Mộ Đại Tướng

Du lịch Quảng Bình Viếng Mộ Đại Tướng

Thời gian: 2 ngày 3 đêm

Giá tour: 2079000

Xem chi tiết
Du lịch Đà Lạt thành phố triệu hoa

Du lịch Đà Lạt thành phố triệu hoa

Du lịch Đà Lạt thành phố triệu hoa

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá tour: Liên hệ

Xem chi tiết
Du lịch Huế - Đà Nẵng - Hội An - Quảng Bình - Quê Bác

Du lịch Huế - Đà Nẵng - Hội An - Quảng Bình - Quê Bác

Du lịch Huế - Đà Nẵng - Hội An - Quảng Bình - Quê Bác

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Giá tour: 3390000

Xem chi tiết
Du lịch biển Xuân Thành

Du lịch biển Xuân Thành

Du lịch biển Xuân Thành

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá tour: 1.700.000

Xem chi tiết
Du lịch Nha Trang

Du lịch Nha Trang

Du lịch Nha Trang

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá tour: Liên hệ

Xem chi tiết
Du lịch Vạn Chài Resort

Du lịch Vạn Chài Resort

Du lịch Vạn Chài Resort

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá tour: 3.500.000

Xem chi tiết
Du lịch Nha Trang Đà Lạt

Du lịch Nha Trang Đà Lạt

Du lịch Nha Trang Đà Lạt

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá tour: Liên hệ

Xem chi tiết
Du lịch Cửa Lò quê Bác

Du lịch Cửa Lò quê Bác

Du lịch Cửa Lò quê Bác

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá tour: 1.590.000

Xem chi tiết
Du lịch Động Phong Nha Kẻ Bàng

Du lịch Động Phong Nha Kẻ Bàng

Du lịch Động Phong Nha Kẻ Bàng

Thời gian: 3 ngày 3 đêm

Giá tour: 3450000

Xem chi tiết
Du lịch Bãi Lữ

Du lịch Bãi Lữ

Du lịch Bãi Lữ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá tour: 2.300.000

Xem chi tiết
Du lịch Động Thiên Đường Quảng Bình

Du lịch Động Thiên Đường Quảng Bình

Du lịch Động Thiên Đường Quảng Bình

Thời gian: 4 ngày 5 đêm

Giá tour: 3980000

Xem chi tiết
Du lịch Cửa Lò mộ danh nhân văn hóa Nguyễn Du

Du lịch Cửa Lò mộ danh nhân văn hóa Nguyễn Du

Du lịch Cửa Lò mộ danh nhân văn hóa Nguyễn Du

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá tour: 1.750.000

Xem chi tiết
Du lịch Tây Nguyên

Du lịch Tây Nguyên

Du lịch Tây Nguyên

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá tour: 3500000

Xem chi tiết
Du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An - động Phong Nha

Du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An - động Phong Nha

Du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An - động Phong Nha

Thời gian: 4 ngày 5 đêm

Giá tour: 2.850.000

Xem chi tiết
Du lịch Cửa Lò - Quê Bác - Sầm Sơn

Du lịch Cửa Lò - Quê Bác - Sầm Sơn

Du lịch Cửa Lò - Quê Bác - Sầm Sơn

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá tour: 1650000

Xem chi tiết
Du lịch Đà Nẵng - Sơn Trà - Hội An - Huế

Du lịch Đà Nẵng - Sơn Trà - Hội An - Huế

Du lịch Đà Nẵng - Sơn Trà - Hội An - Huế

Thời gian: 5 ngày 6 đêm

Giá tour: 3.759.000

Xem chi tiết
Du lịch Quảng Bình - ngã ba Đồng Lộc

Du lịch Quảng Bình - ngã ba Đồng Lộc

Du lịch Quảng Bình - ngã ba Đồng Lộc

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá tour: Liên hệ

Xem chi tiết
Du lịch biển Hải Tiến

Du lịch biển Hải Tiến

Du lịch biển Hải Tiến

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá tour: 1.700.000

Xem chi tiết
Du lịch Phan Thiết Mũi Né

Du lịch Phan Thiết Mũi Né

Du lịch Phan Thiết Mũi Né

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá tour: Liên hệ

Xem chi tiết
Du lịch biển Hải Hòa

Du lịch biển Hải Hòa

Du lịch biển Hải Hòa

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá tour: 1.700.000

Xem chi tiết
Du lịch Đà Nẵng - Hội An - Ngũ Hành - Bà Nà

Du lịch Đà Nẵng - Hội An - Ngũ Hành - Bà Nà

Du lịch Đà Nẵng - Hội An - Ngũ Hành - Bà Nà

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá tour: 3499000

Xem chi tiết
Du lịch Huế Lăng Cô

Du lịch Huế Lăng Cô

Du lịch Huế Lăng Cô

Thời gian: 3 ngày 3 đêm

Giá tour: Tham khảo trực tiếp

Xem chi tiết